Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Trwa nabór do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - moduł I

Utworzono dnia 19.06.2024

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje o naborze wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I, finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Realizatorem programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

Głównym celem Programu (Moduł I) jest  zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparcie w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Z usług sąsiedzkich może skorzystać również osoba, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Ośrodek przewiduje, iż usługami sąsiedzkimi obejmie 5 seniorów, mieszkańców gminy Puchaczów.

Rekrutacja do udziału w Programie będzie się odbywała w terminie do dnia 27.06.2024 r. do godz. 15.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, tel. 81 75 75 068, kom. 605 565 245.

Koordynatorem programu jest Pani Małgorzata Chruścik.

Program będzie realizowany od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 62

W poprzednim tygodniu: 85

W tym miesiącu: 203

W poprzednim miesiącu: 334

Wszystkich: 66513