Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Utworzono dnia 28.11.2022

W piątek 25 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Ustawowe święto pracowników socjalnych i wszystkich osób pracujących w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej było okazją do podziękowań oraz wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień. Wszystkim zasłużonym, którzy swoją pracę uczynili służbą dla drugiego człowieka zostały wręczone Medale za Długoletnią Służbę i okolicznościowe Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego.

W uroczystości wziął udział wicewojewoda lubelski Boleslaw Gzik, poseł na Sejm RP Monika Pawłowska, dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON Małgorzata Paprota, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, pracownicy ośrodków pomocy społecznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie i in.

Wśród wyróżnionych znalazła się Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie Ewa Kaźmierczak.

- Spotkaliśmy się po to, by podziękować Wam za Waszą pracę i zaangażowanie. Do tej pracy oprócz umiejętności, wiedzy i doświadczeń potrzebne jest ludzkie serce – takie jest Wasze podejście do tych osób i rodzin, które potrzebują pomocy i z różnych przyczyn nie potrafią sobie poradzić. Ks. kard. Stefan Wyszyński mówił: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja Wam mówię inaczej, czas to miłość”. To się u Wam przejawia, w stosunku do ludzi potrzebujących pomocy. Dziękuję Wam wszystkim, bo bez wspólnego działania, nie byłoby takich efektów. Życzę dużo wytrwałości – podkreślał wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.

- Chciałabym Wam podziękować za ogrom pracy. Wasza praca to heroizm, poświęcenie, pokłady miłości i serca, to przede wszystkim służba. Życzę, by dawało Wam to satysfakcję, byście nadal mieli tyle energii i zapału, by służyć tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Życzę dalszej walki o dobro dla każdego z nas – mówiła Monika Pawłowska, poseł na Sejm RP.

Przypadający na dzień 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem osób znajdujących zatrudnienie nie tylko w ośrodkach pomocy społecznej, ale w różnorodnych instytucjach pomocy, rynku pracy, rehabilitacji, placówkach leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy. Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać.

Ośrodki Pomocy Społecznej utworzone zostały w 1990 r. Od tego czasu ich rola diametralnie się zmieniła. W ostatnich latach do jednostek trafiło wiele zadań spoza ustawy o pomocy społecznej: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, osłonowe i węglowe, stypendia i wyprawki szkolne, zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, karta dużej rodziny, a ostatnio również zadania wynikające z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Okolicznościowy list na uroczystość skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla poświęcenia, zaangażowania oraz odpowiedzialności, jakimi w swojej pracy niewątpliwie kierują się pracownicy socjalni. Osoby wypełniające tę szczególną misję, wymagającą bogatego doświadczenia, wiedzy i empatii, nie bez powodu określa się mianem: architektów społecznych. Jestem przekonany, że praca socjalna, to sztuka tworzenia ładu dla dobro ogółu, a nade wszystko odpowiedź na najtrudniejsze ludzkie potrzeby. Z serca dziękuję za to, że wspierają Państwo jednostki, a także rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Głęboko wierzę, że dzisiejsze święto w każdym z Państwa budzi słuszne poczucie dumy i radości z dotychczasowych osiągnięć - pisał minister Czarnek.

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje ponad 620 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do jednostek tych należą w szczególności: ośrodki pomocy społecznej (213), powiatowe centra pomocy rodzinie (24), domy pomocy społecznej (46), ośrodki wsparcia (140), w tym dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi (67), ośrodki interwencji kryzysowej (10), mieszkania chronione (60), placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju placówki wsparcia dziennego.

W instytucjach, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne, zatrudnionych jest ponad 7,5 tys. pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym ponad 1,3 tys. pracowników socjalnych (w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie). Liczba ta nie obejmuje bardzo dużej grupy zawodowej, która wykonuje w ośrodkach pomocy społecznej inne zadania, niż zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
 
Pomocą społeczną w pierwszym półroczu 2022 r. objętych było łącznie 29 713 rodzin, w tym 63 139 osób.

źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

Fotorelacja z Wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Utworzono dnia 29.11.2022, 01:28

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 169

W poprzednim tygodniu: 197

W tym miesiącu: 43

W poprzednim miesiącu: 885

Wszystkich: 64421