Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Asystent Rodziny

Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci tak, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe.

Zadaniem asystenta jest nauczyć je samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza tych dotyczących opieki i wychowania dzieci.

Nadrzędnym celem pracy jest dobro całej rodziny, a przede wszystkim dzieci, które powinny czuć się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny współpracuje z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem możliwości własnych rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego przy udziale innych instytucji, organizacji itp.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym wyznaczonym miejscu wskazanym przez rodzinę, bądź towarzyszy członkom rodziny podczas wizyt w instytucjach. Praca z rodziną odbywa się regularnie, a czas spotkań uzależniony jest od potrzeb i sytuacji rodziny.

Do zadań Asystenta rodziny należy:

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym:

  • w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

  • w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi.

Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Asystent rodziny rozeznaje potrzeby rodziny, ustala plan pracy z rodziną, prowadzi dokumentacje, pisze sprawozdania z wykonanych zadań, współpracuje z pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra rodziny.

 

ASYSTENT RODZINY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

ul. Tysiąclecia 8

21-013 Puchaczów

tel. 81 757-50-68, kom. 669-147-219

e-mail: asystentrodziny-puchaczow@wp.pl