Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Wsparcie osób bezdomnych

W związku z nadchodzącym okresem zimowym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne, chore, w podeszłym wieku, niezaradne życiowo oraz inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą ten trudny okres. W sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie osoby potrzebujące otrzymały stosowną pomoc przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej, tj. pomoc finansową, opał, ciepłą odzież, obuwie. Proszę pamiętać, że nie wszyscy mogą liczyć na pomoc rodziny i osób bliskich.

Bardzo ważne w okresie zimowym jest współdziałanie wszystkich służb i instytucji, które w ramach swoich zadań odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, tj. Policji, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia. Na terenach wiejskich, o małym zaludnieniu niezwykle istotna jest rola mieszkańców, najbliższych sąsiadów. Dlatego właśnie prosimy o informowanie właściwych służb i pracowników Ośrodka o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych w miejscach nieogrzewanych, np. piwnicach, opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, strychach, itp. Należy informować:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, tel. 81 75 75 068; tel. kom. 605 565 245; e-mail: opspuchaczow@op.pl lub
  • Komendę Powiatową Policji w Łęcznej, ul. Księży Wrześniewskich 10, tel. 997, 81 752 72 10.

Aktualna baza danych placówek noclegowych działających na terenie woj. lubelskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej: www.lublin.uw.gov.plUrząd → Wydziały → Wydział Polityki Społecznej → Wsparcie osób bezdomnych→  Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Informujemy także o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim telefonie interwencyjnym  987, na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. lubelskiego, jak również można uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Apelujemy – niech nikt nie pozostanie obojętny!

Wystarczy jeden telefon, sms czy e-mail ratujący człowiekowi życie. Zima to najtrudniejszy czas do przetrwania. Wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.   

Kierownik i pracownicy OPS w Puchaczowie.

ZAŁĄCZNIKI: