Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Ważne! Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Utworzono dnia 22.08.2023

http://opspuchaczow.pl/pliki/obraz/naglowek-pomoc-zywnosciowa2018listopad-1541436913.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus. 

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których miesięczny dochód netto nie przekracza 235% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 823,60 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puchaczowie (ul. Tysiąclecia 8) w celu wypełnienia oświadczenia/skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy – najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze.

Na stronie internetowej MRiPS, pod adresem: www.gov.pl dostępne są szczegółowe informacje na temat Podprogramu 2021 Plus oraz wzory skierowań (uwzględniające nowe kryterium dochodowe).

Załącznik nr 5 [Skierowanie-kwalifikowanie standardowe-nowe kryterium] .docx (0.07MB)

Załącznik nr 5 [Skierowanie-wersja PL-UA-nowe kryterium] .docx (0.09MB)

Załącznik nr 7 [Kwalifikowanie osób na listach-standardowe-nowe kryterium] .docx (0.07MB)

Załącznik nr 7 [Kwalifikowanie osób na listach-wersja PL-UA-nowe kryterium] .docx (0.08MB)

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 204

W poprzednim tygodniu: 269

W tym miesiącu: 782

W poprzednim miesiącu: 950

Wszystkich: 58899